Základní pojmy

Obecně

Útulek Dogsy, z.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy – tzn. se zákonem č 101/2000 Sb. a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje se kterými pracujeme patří:

Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

Útulek Dogsy, z.s. používá Vaše osobní údaje pro následující účely:

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme s několika málo třetími stranami. Těmito třetími stranami jsou:

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Vaše práva ve vztahu ke svým osobním údajům

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel za jakým byly získány již není nezbytný, prosím kontaktujte nás. Kontakty jsou uvedeny níže.

Dále máte následující práva:

Kontakty

Kontaktovat nás můžete na adrese:
Jestřebí 94 (okr. Česká Lípa ), Jestřebí 471 61
E-mail: darce(at)utulekdogsy.cz
Nebo nám zavolejte na telefonní číslo: +420 777 239 237
Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Změny v prohlášení

Útulek Dogsy, z.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Seznam třetích stran spolupracujících s Útulek Dogsy z.s.